ກະລຸນາອ່ານນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາຢ່າງລະມັດລະວັງ!

1.

ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບ ກຳ

 

1.1

ຂໍ້ມູນສະມາຊິກ: ພາຍຫຼັງຂັ້ນຕອນການສະ-ັກອອນໄລນ, ພວກເຮົາເກັບກໍາຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ຂອງເຈົ້າລວມທັງທີ່ຢູ່ອີເມລ telephone, ໂທລະສັບ/ແຟັກ/ເບີໂທລະສັບມືຖື, ແລະອື່ນ etc. .

 

1.2

ຂໍ້ມູນການລົງທະບຽນ: ໃນເວລາທີ່ເຈົ້າລົງທະບຽນຫຼືພະຍາຍາມລົງທະບຽນກັບພວກເຮົາ, ພວກເຮົາເກັບກໍາຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ຂອງເຈົ້າລວມທັງລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ເຈົ້າກໍາລັງຊອກຫາ. ພວກເຮົາອາດຈະເກັບເອົາຂໍ້ມູນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດທຸລະກໍາທາງອອນໄລນກັບພວກເຮົາ, ແລະນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຕາມນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ.

 

1.3

ຂໍ້ມູນການຮຽກເກັບເງິນແລະການຊໍາລະເງິນ: ຖ້າເຈົ້າຊື້ຫຼືພະຍາຍາມຊື້ຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການອື່ນໃດ ໜຶ່ງ ຈາກ UCKN ຜ່ານເວັບໄຊທ our ຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຫຼືຄູ່ຄ້າຫຼືທີ່ປຶກສາຂອງພວກເຮົາອາດຈະເກັບກໍາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມລວມທັງຂໍ້ມູນການເກັບເງິນ/ການຂົນສົ່ງ, ຂໍ້ມູນການຊໍາລະ, ທາງເລືອກການຈັດສົ່ງແລະອື່ນ etc. . ຂໍ້ມູນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດສໍາເລັດທຸລະກໍາອອນໄລນ with ກັບພວກເຮົາ, ແລະນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຕາມນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ.

 

1.4

ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ: ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະຖິຕິທັງaboutົດກ່ຽວກັບເວັບໄຊທແລະຜູ້ໃຊ້ຂອງພວກເຮົາ, ເຊັ່ນ: ທີ່ຢູ່ IP, ຊອບແວໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບ, ລະບົບປະຕິບັດການ, ໜ້າ ທີ່ເບິ່ງ, ຈໍານວນຂອງກອງປະຊຸມແລະຜູ້ເຂົ້າຊົມທີ່ບໍ່ຊໍ້າກັນ, ແລະອື່ນ. ພວກເຮົາອາດຈະເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າ ບໍ່ໄດ້ເຮັດສໍາເລັດທຸລະກໍາອອນໄລນກັບພວກເຮົາ, ແລະນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວອີງຕາມນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ.

 

1.5

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການບໍລິການການສື່ສານ: ໃນເວລາທີ່ເຈົ້າໃຊ້ຫຼືພະຍາຍາມໃຊ້ການບໍລິການການສື່ສານຂອງພວກເຮົາ (ການບໍລິການອາດຈະມີການບໍລິການອີເມລ,, ການເຕືອນອັດຕະໂນມັດ, ຈົດnewsາຍຂ່າວ, ບອກເພື່ອນຂອງເຈົ້າ, ຄໍາຄິດເຫັນແລະ/ຫຼືຂໍ້ຄວາມຫຼືສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກການສື່ສານອື່ນ designed ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອເປີດໃຊ້ ເຈົ້າຕ້ອງຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບພວກເຮົາຫຼືຜູ້ອື່ນ) ຂໍ້ມູນເຊັ່ນ: ຊື່, ທີ່ຢູ່, ເບີໂທລະສັບ/ແຟັກ, ທີ່ຢູ່ອີເມວແລະຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວອື່ນ as ພ້ອມທັງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ. ພວກເຮົາອາດຈະເກັບເອົາຂໍ້ມູນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດທຸລະກໍາທາງອອນໄລນກັບພວກເຮົາ, ແລະນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຕາມນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ.

 

1.6

ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາ: ຂໍ້ມູນສະມາຊິກ, ຂໍ້ມູນການລົງທະບຽນ, ຂໍ້ມູນການຮ້ອງຂໍການຊື້, ຂໍ້ມູນການເກັບເງິນແລະການຊໍາລະເງິນ, ຂໍ້ມູນສະຖິຕິແລະຂໍ້ມູນອື່ນ other ທີ່ພວກເຮົາອາດຈະເກັບກໍາຈາກເຈົ້າຜ່ານເວັບໄຊທ or ຂອງພວກເຮົາຫຼືວິທີການອື່ນ shall ຈະຖືກເອີ້ນລວມກັນວ່າ“ ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໄດ້”. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງລວມມີຂໍ້ມູນທັງandົດທີ່ເຈົ້າໄດ້ພິມເຂົ້າໃນລະບົບອອນໄລນ our ຂອງພວກເຮົາ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດທຸລະກໍາຢູ່ໃນລະບົບ.

 

2.

ພວກເຮົາໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານແນວໃດ?

 

2.1

ທົ່ວໄປ: ພວກເຮົາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາຂອງເຈົ້າເພື່ອປັບປຸງຄວາມພະຍາຍາມດ້ານການຕະຫຼາດແລະການໂຄສະນາຂອງພວກເຮົາ, ເພື່ອວິເຄາະສະຖິຕິການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ, ເພື່ອປັບປຸງເນື້ອໃນແລະການສະ ເໜີ ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາແລະປັບແຕ່ງເນື້ອໃນ, ໂຄງຮ່າງແລະການບໍລິການຂອງເວັບໄຊທໂດຍສະເພາະສໍາລັບເຈົ້າ. ພວກເຮົາອາດຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາຂອງເຈົ້າເພື່ອບໍລິການບັນຊີຂອງເຈົ້າກັບພວກເຮົາ, ລວມທັງແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດການສືບສວນບັນຫາ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງແລະການບັງຄັບໃຊ້ຂໍ້ຕົກລົງກັບພວກເຮົາ. ພວກເຮົາອາດຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນລວມສະເພາະໂດຍອີງໃສ່ການວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາກັບຄູ່ຮ່ວມງານ, ລູກຄ້າ, ຜູ້ໂຄສະນາຫຼືຜູ້ໃຊ້ທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາອາດຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາຂອງເຈົ້າເພື່ອດໍາເນີນການໂຄສະນາການຕະຫຼາດ, ໂປຣໂມຊັນຫຼືຂໍ້ຄວາມການໂຄສະນາໃນນາມຂອງພາກສ່ວນທີສາມ; ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນສະພາບການເຫຼົ່ານີ້, ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາຂອງເຈົ້າຈະບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ກັບບຸກຄົນທີສາມດັ່ງກ່າວເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າເຈົ້າຕອບສະ ໜອງ ຕໍ່ການຕະຫຼາດ, ການສົ່ງເສີມຫຼືຂໍ້ຄວາມການໂຄສະນາ.

 

2.2

ຂໍ້ມູນສະມາຊິກ: ພວກເຮົາຈະບໍ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສະມາຊິກຂອງເຈົ້າໃຫ້ກັບບຸກຄົນທີສາມ, ນອກ ເໜືອ ໄປຈາກເຫດຜົນທາງກົດ/າຍ/ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

 

2.3

ຂໍ້ມູນການລົງທະບຽນ: ພວກເຮົາໃຊ້ຂໍ້ມູນການລົງທະບຽນເພື່ອປະມວນຜົນການຮ້ອງຂໍຂອງເຈົ້າແລະສະ ໜອງ ການບໍລິການທີ່ມີຄ່າ. ຂໍ້ມູນນີ້ອາດຈະຖືກສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ກັບຕົວແທນຂອງພວກເຮົາ, ຕົວແທນຈໍາ ໜ່າຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ, ຜູ້ຜະລິດແລະຄູ່ຮ່ວມງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດການຂາຍອີງຕາມສິດຕາມສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫ້ໂດຍພວກເຮົາ. ເມື່ອຕົວແທນຈໍາ ໜ່າຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນນີ້, ມັນຈະກາຍເປັນຊັບສິນຂອງຕົວແທນຈໍາ ໜ່າຍ ນອກ ເໜືອ ໄປຈາກພວກເຮົາ.

 

2.4

ຂໍ້ມູນການຮຽກເກັບເງິນແລະການຊໍາລະເງິນ: ຂໍ້ມູນການຮຽກເກັບເງິນແລະການຊໍາລະເງິນທີ່ພວກເຮົາເກັບກໍາຈະບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ກັບບຸກຄົນທີສາມ, ນອກ ເໜືອ ໄປຈາກເຫດຜົນທາງກົດimplາຍທີ່ບົ່ງບອກໄວ້ໃນທຸລະກໍາ. ຂໍ້ມູນການຮຽກເກັບເງິນແລະການຊໍາລະເງິນທີ່ເຈົ້າໄດ້ສະ ໜອງ ໃຫ້ດ້ວຍຄວາມສະັກໃຈໃນຂະນະທີ່ຊື້ເຄື່ອງອອນໄລນໄດ້ຮັບການລົງທະບຽນແລ້ວ. ຂໍ້ມູນນີ້ຖືກໃຊ້ເພື່ອປະມວນຜົນຄໍາສັ່ງຂອງເຈົ້າແລະຕໍ່ມາສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງການຕະຫຼາດໃນການໂຄສະນາຕໍ່ໄປ. ໃນຖານະເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງນະໂຍບາຍການຕະຫຼາດຂອງພວກເຮົາເພື່ອໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ເຈົ້າກ່ຽວກັບຂໍ້ສະ ເໜີ ອື່ນ of ຂອງຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພວກເຮົາອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພະແນກອື່ນຂອງ UCKN, ແລະກຸ່ມທີ່ມັນຂຶ້ນກັບ, ມີຊື່ແລະທີ່ຢູ່ຂອງເຈົ້າແລະ/ຫຼືທີ່ຢູ່ອີເມລ.

 

2.5

ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ: ພວກເຮົາໃຊ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິເພື່ອຊ່ວຍວິເຄາະບັນຫາແລະຮັກສາເຊີບເວີຄອມພິວເຕີຂອງພວກເຮົາ, ເພື່ອຈັດການເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ, ແລະເພື່ອປັບປຸງເວັບໄຊແລະການບໍລິການຂອງພວກເຮົາໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຮູບແບບການນໍາໃຊ້ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ. ພວກເຮົາອາດຈະສ້າງບົດລາຍງານແລະການວິເຄາະໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິເພື່ອການວິເຄາະພາຍໃນ, ຕິດຕາມກວດກາແລະການຕັດສິນໃຈດ້ານການຕະຫຼາດ. ພວກເຮົາອາດຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິແກ່ບຸກຄົນທີສາມ, ແຕ່ເມື່ອພວກເຮົາເຮັດແນວນັ້ນ, ພວກເຮົາບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນການລະບຸຕົວບຸກຄົນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າ.

 

2.6

ຂໍ້ມູນການບໍລິການການສື່ສານ: ພວກເຮົາອາດຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງເຈົ້າເພື່ອສະ ໜອງ ການບໍລິການທີ່ເຈົ້າຮ້ອງຂໍຫຼືຕິດຕໍ່ຫາເຈົ້າກ່ຽວກັບການບໍລິການເພີ່ມເຕີມທີ່ UCKN ກໍານົດວ່າເຈົ້າອາດຈະສົນໃຈ. ໂດຍສະເພາະ, ພວກເຮົາອາດຈະໃຊ້ທີ່ຢູ່ອີເມລ, ຂອງເຈົ້າ, ທີ່ຢູ່ທາງໄປສະນີ, ເບີໂທລະສັບຫຼືnumberາຍເລກແຟັກເພື່ອຕິດຕໍ່ຫາເຈົ້າກ່ຽວກັບແຈ້ງການ, ການສໍາຫຼວດ, ການແຈ້ງເຕືອນຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການໃor່ຫຼືການສະ ເໜີ ຜະລິດຕະພັນແລະການສື່ສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາອາດຈະສ້າງບົດລາຍງານແລະການວິເຄາະໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນສໍາລັບການວິເຄາະພາຍໃນ, ຕິດຕາມກວດກາແລະການຕັດສິນໃຈດ້ານການຕະຫຼາດ.

 

3.

ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

 

3.1

ພວກເຮົາສະຫງວນສິດທີ່ຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາຂອງເຈົ້າໃຫ້ກັບເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບ່ອນທີ່ພວກເຮົາມີເຫດຜົນທີ່ຈະເຊື່ອວ່າການເປີດເຜີຍດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອກໍານົດ, ຕິດຕໍ່ຫຼືດໍາເນີນການທາງກົດagainstາຍຕໍ່ກັບບຸກຄົນຜູ້ທີ່ອາດຈະລະເມີດຫຼືຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະລະເມີດ, ຫຼືຜູ້ອື່ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບ ຫຼືການແຊກແຊງ, ຫົວຂໍ້, ສິດ, ຜົນປະໂຫຍດຫຼືຊັບສິນຂອງ UCKN, ຜູ້ໃຊ້, ລູກຄ້າ, ຄູ່ຮ່ວມງານ, ຜູ້ໃຊ້ເວັບໄຊທ other ອື່ນ or ຫຼືຜູ້ອື່ນທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍຈາກກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ.

 

3.2

ພວກເຮົາຍັງສະຫງວນສິດທີ່ຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໄດ້ເພື່ອຕອບສະ ໜອງ ຕໍ່ກັບການນັດ,າຍ, ຄໍາຮຽກຮ້ອງຫຼືຄໍາສັ່ງຕຸລາການອື່ນ or ຫຼືເມື່ອພວກເຮົາເຊື່ອຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນວ່າການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແມ່ນຕ້ອງການໂດຍກົດregາຍ, ລະບຽບການຫຼືຄໍາສັ່ງບໍລິຫານຂອງສານ, ອໍານາດການປົກຄອງຫຼືລັດຖະບານ.

 

3.3

ຖ້າພວກເຮົາມີເຫດຜົນທີ່ຈະເຊື່ອວ່າຜູ້ໃຊ້ສະເພາະໃດນຶ່ງໄດ້ລະເມີດຂໍ້ກໍານົດແລະເງື່ອນໄຂຫຼືຂໍ້ຕົກລົງໃດ with ກັບພວກເຮົາ, ພວກເຮົາສະຫງວນສິດທີ່ຈະເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະຊົນຫຼືບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເກັບກໍາຂອງຜູ້ໃຊ້ດັ່ງກ່າວເພື່ອດໍາເນີນການຮ້ອງຂໍຂອງພວກເຮົາຫຼືປ້ອງກັນການບາດເຈັບຕື່ມອີກ. ເຖິງ UCKN ຫຼືອື່ນ.

 

4.

ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພາກສ່ວນທີສາມ

 

4.1

UCKN ບໍ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ/ການປະຕິບັດຄວາມລັບທີ່ຈ້າງໂດຍບຸກຄົນທີສາມທີ່ພວກເຮົາຊີ້ນໍາຜູ້ເຂົ້າຊົມຂອງພວກເຮົາ. ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງparties່າຍດັ່ງກ່າວອາດຈະແຕກຕ່າງໄປຈາກຂອງພວກເຮົາ, ແລະພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ມີການຄວບຄຸມໃດ over ຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນທີ່ເຈົ້າສົ່ງໃຫ້ກັບບຸກຄົນທີສາມຫຼືເວັບໄຊທ-ທີ່ເປັນຍີ່ຫໍ້ຮ່ວມກັນ. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ເຈົ້າອ່ານການປະກາດຄວາມລັບໃນແຕ່ລະເວັບໄຊທ you ທີ່ເຈົ້າເຂົ້າເບິ່ງ.

 

5.

ມາດຕະການຄວາມປອດໄພ

 

5.1

ພວກເຮົາໃຊ້ວິທີການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ສົມເຫດສົມຜົນທາງການຄ້າເພື່ອປ້ອງກັນການເຂົ້າເຖິງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນແລະຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ.

 

5.2

ບໍ່ມີການສົ່ງຂໍ້ມູນຜ່ານອິນເຕີເນັດຫຼືເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍໃດ can ທີ່ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າມີຄວາມປອດໄພຢ່າງສົມບູນ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາພະຍາຍາມປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງເຈົ້າ, ບໍ່ມີເວັບໄຊທ or ຫຼືບໍລິສັດໃດ including ລວມທັງຕົວເຮົາເອງສາມາດຮັບປະກັນຫຼືຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນໃດ you ທີ່ເຈົ້າສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາແລະເຈົ້າເຮັດດ້ວຍຄວາມສ່ຽງຂອງເຈົ້າເອງ.

 

6.

ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

 

6.1

ພວກເຮົາສະຫງວນສິດທີ່ຈະດັດແປງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາເປັນບາງຄັ້ງໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຮູ້. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານປຶກສານະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ເປັນປະຈໍາ. ເຈົ້າຖືວ່າເຂົ້າໃຈແລະຕົກລົງເຫັນດີວ່າຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາທັງ(ົດ (ບໍ່ວ່າຈະເປັນຫຼືບໍ່ໄດ້ເກັບເອົາກ່ອນຫຼືຫຼັງຈາກນະໂຍບາຍໃbecame່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ກໍ່ຕາມ) ຈະຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃest່ສຸດຫຼັງຈາກນັ້ນມີຜົນນໍາໃຊ້. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຫັນດີກັບການປ່ຽນແປງໃin່ໃນນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ, ເຈົ້າຄວນຕິດຕໍ່ຫາ UCKN ເປັນລາຍລັກອັກສອນແລະຮ້ອງຂໍໂດຍສະເພາະໃຫ້ພວກເຮົາສົ່ງຄືນແລະ/ຫຼືທໍາລາຍສໍາເນົາຂອງຂໍ້ມູນທັງorົດຫຼືບາງສ່ວນຂອງເຈົ້າທີ່ຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງພວກເຮົາ.

 

7.

ຄຳ ຕິຊົມຂອງທ່ານ

 

7.1

UCKN ຍິນດີຕ້ອນຮັບການປ້ອນຂໍ້ມູນຕໍ່ເນື່ອງຂອງເຈົ້າກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຫຼືການບໍລິການຂອງພວກເຮົາທີ່ສະ ໜອງ ໃຫ້ເຈົ້າ. ເຈົ້າອາດຈະສົ່ງ ຄຳ ເຫັນແລະ ຄຳ ຕອບຂອງເຈົ້າມາຫາອີເມວຂອງພວກເຮົາ.

ການເຂົ້າເຖິງໄວ!

ຕິດຕັ້ງແອັບມືຖື
×