Přečtěte si prosím pečlivě naše Zásady ochrany osobních údajů!

1.

Informace, které shromažďujeme

 

1.1

Informace o členech: Při on-line procesu registrace shromažďujeme vaše kontaktní údaje včetně e-mailové adresy, telefonu/faxu/mobilního čísla atd.

 

1.2

Registrační informace: V době vaší registrace nebo pokusu o registraci u nás shromažďujeme vaše kontaktní údaje včetně podrobností o produktech, které hledáte. Shromáždíme výše uvedené informace, i když jste s námi nedokončili on-line transakce, a tyto informace použijeme v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

 

1.3

Informace o fakturaci a platbě: Pokud zakoupíte nebo se pokusíte zakoupit jakýkoli produkt nebo jakoukoli jinou službu od UCKN prostřednictvím našich webových stránek, můžeme my nebo naši obchodní nebo konzultační partneři shromažďovat další informace včetně fakturačních/dodacích údajů, platebních údajů, možností doručení atd. Můžeme shromažďovat výše uvedené informace, i když jste s námi nedokončili on-line transakce, a tyto informace použijte podle našich zásad ochrany osobních údajů.

 

1.4

Statistické informace: Kromě toho shromažďujeme souhrnné statistické informace o našem webu a uživatelích, jako jsou IP adresy, software prohlížeče, operační systém, zobrazené stránky, počet relací a jedinečných návštěvníků atd. Výše ​​uvedené informace můžeme shromažďovat, i když nedokončil s námi on-line transakce a použil takové informace podle našich zásad ochrany osobních údajů.

 

1.5

Informace o komunikačních službách: V době, kdy používáte nebo se pokoušíte použít naše komunikační služby (tyto služby mohou obsahovat e-mailové služby, automatické upozornění, zpravodaj, sdělte to svému příteli, zpětnou vazbu a/nebo jakékoli jiné zprávy nebo komunikační zařízení navržená tak, aby budete s námi nebo s ostatními komunikovat) budou poskytnuty informace, jako je vaše jméno, adresa, telefonní/faxové číslo, e -mailová adresa a další osobní údaje, jakož i informace o vaší firmě. Shromáždíme výše uvedené informace, i když jste s námi nedokončili on-line transakce, a tyto informace použijeme v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

 

1.6

Shromážděné informace: Informace o členech, registrační informace, informace o požadavku na nákup, informace o fakturaci a platbě, statistické údaje a jakékoli další informace, které od vás můžeme shromáždit prostřednictvím našich webových stránek nebo jinými prostředky, budou souhrnně označovány jako „shromážděné informace“. Tyto informace budou zahrnovat veškeré informace, které jste zadali v našem on-line systému, i když jste nedokončili transakce v systému.

 

2.

Jak Vaše údaje používáme?

 

2.1

Obecné: Vaše shromážděné informace používáme ke zlepšení našeho marketingového a propagačního úsilí, ke statistickému analyzování využití stránek, ke zlepšení našeho obsahu a nabídek produktů a k přizpůsobení obsahu, rozvržení a služby našeho webu speciálně pro vás. Vaše shromážděné informace můžeme použít k obsluze vašeho účtu u nás, mimo jiné včetně vyšetřování problémů, řešení sporů a vymáhání dohod s námi. Můžeme sdílet určité souhrnné informace na základě analýzy shromážděných informací s našimi partnery, zákazníky, inzerenty nebo potenciálními uživateli. Vaše shromážděné informace můžeme použít k provádění marketingových kampaní, propagačních akcí nebo reklamních sdělení jménem třetích stran; za těchto okolností však vaše shromážděné informace nebudou sděleny třetím stranám, pokud neodpovíte na marketingové, propagační nebo reklamní sdělení.

 

2.2

Informace o členech: Vaše informace o členství nesdělíme žádné třetí straně, jinak než z právních/relevantních důvodů.

 

2.3

Registrační informace: Registrační informace používáme ke zpracování vašich požadavků a poskytování hodnotných služeb. Tyto informace mohou být předány našim zástupcům, akreditovaným prodejcům, výrobcům a partnerům pro plnění za účelem dokončení prodeje podle námi udělených smluvních práv. Jakmile náš akreditovaný prodejce obdrží tyto informace, stává se kromě našeho také majetkem obchodního zastoupení.

 

2.4

Informace o fakturaci a platbě: Informace o fakturaci a platbě, které shromažďujeme, nebudou sděleny žádné třetí straně, s výjimkou právních důvodů obsažených v transakci. Informace o fakturaci a platbě, které jste dobrovolně poskytli při nákupu online, byly zaregistrovány. Tyto informace slouží ke zpracování vaší objednávky a později je lze použít k dalším propagačním marketingovým účelům. V rámci našich marketingových zásad, abychom vás informovali o jakýchkoli dalších nabídkách souvisejících produktů nebo služeb, můžeme povolit ostatním oddělením UCKN a skupině, do které patří, mít vaše jméno a adresu a/nebo e -mailovou adresu.

 

2.5

Statistické informace: Používáme statistické informace pomoci diagnostikovat problémy a udržovat naše počítačové servery, řídit naše stránky a posílit naše stránky a služby založené na údajích použití vzorů, které dostáváme. Můžeme vytvářet reporty a analýzy na základě statistické informace pro interní analýzu, monitoring a marketingové rozhodnutí. Můžeme poskytnout statistické informace třetím stranám, ale když tak učiníme, neposkytujeme osobně-identifikační údaje bez vašeho svolení.

 

2.6

Informace o komunikačních službách: Vaše údaje můžeme použít k poskytování služeb, které požadujete, nebo ke kontaktování vás ohledně doplňkových služeb, o kterých UCKN rozhodne, že by vás mohly zajímat. Konkrétně můžeme použít vaši e -mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo nebo faxové číslo, abychom vás mohli kontaktovat ohledně oznámení, průzkumů, upozornění na produkty, nových nabídek služeb nebo produktů a komunikace související s používáním našich stránek. Můžeme generovat zprávy a analýzy na základě informací pro interní analýzu, monitorování a marketingová rozhodnutí.

 

3.

Sdělování informací

 

3.1

Vyhrazujeme si právo zpřístupnit vaše shromážděné informace příslušným orgánům, pokud máme důvod se domnívat, že takové zveřejnění je nezbytné k identifikaci, kontaktování nebo zahájení soudního řízení proti někomu, kdo může porušovat nebo vyhrožovat porušením nebo kdo jinak může způsobit újmu nebo zasahování do titulu, práv, zájmů nebo majetku UCKN, našich uživatelů, zákazníků, partnerů, jiných uživatelů webových stránek nebo kohokoli jiného, ​​komu by takové činnosti mohly uškodit.

 

3.2

Rovněž si vyhrazujeme právo zveřejnit shromážděné informace v reakci na předvolání, předvolání nebo jiný soudní příkaz nebo pokud se důvodně domníváme, že takové zveřejnění je vyžadováno zákonem, nařízením nebo správním řádem jakéhokoli soudu, vládního nebo regulačního orgánu.

 

3.3

Pokud máme důvod se domnívat, že konkrétní uživatel porušuje podmínky nebo jakákoli ujednání s námi, vyhrazujeme si právo zveřejnit nebo jinak zpřístupnit shromažďování informací takového uživatele za účelem uplatnění našeho nároku nebo zabránění dalšímu zranění na UCKN nebo jiné.

 

4.

Soukromí třetích stran

 

4.1

Společnost UCKN nemůže nést odpovědnost za postupy v oblasti ochrany soukromí/důvěrnosti používané třetí stranou, na kterou směřujeme naše návštěvníky. Zásady ochrany osobních údajů těchto stran se mohou lišit od našich a my nemusíme mít žádnou kontrolu nad informacemi, které poskytnete takovým třetím stranám nebo webům se společnou značkou. Doporučujeme přečíst si prohlášení o důvěrnosti na každé webové stránce, kterou navštívíte.

 

5.

Bezpečnostní opatření

 

5.1

Používáme komerčně rozumné bezpečnostní metody, které zabraňují neoprávněnému přístupu, zachovávají přesnost dat a zajišťují správné používání informací.

 

5.2

Nelze zaručit, že přenos dat přes internet nebo bezdrátovou síť bude dokonale zabezpečen. V důsledku toho, zatímco se snažíme chránit vaše informace, žádné webové stránky ani společnost, včetně nás, nemohou absolutně zajistit nebo zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám poskytnete, a to na vlastní nebezpečí.

 

6.

Změny Zásad ochrany osobních údajů

 

6.1

Vyhrazujeme si právo čas od času upravit naše zásady ochrany osobních údajů bez upozornění uživatelů. Doporučujeme vám, abyste tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně konzultovali. Má se za to, že jste pochopili a souhlasíte s tím, že všechny shromážděné informace (bez ohledu na to, zda byly shromážděny před nebo po účinnosti nové zásady) se budou řídit nejnovějšími zásadami ochrany osobních údajů, které budou účinné. Pokud nesouhlasíte s novými změnami v našich zásadách ochrany osobních údajů, měli byste písemně kontaktovat společnost UCKN a konkrétně požádat o vrácení a/nebo zničení všech kopií všech vašich shromážděných informací nebo jejich části, které máme v držení.

 

7.

Vaše zpětná vazba

 

7.1

UCKN vítá váš neustálý příspěvek týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo našich služeb, které vám poskytujeme. Své komentáře a odpovědi nám můžete zaslat na náš e -mail.

Rychlý přístup!

Nainstalujte si mobilní aplikaci
×