Omezení roku 

  • Žádné věkové omezení

Požadované dokumenty

  • Originální osvědčení o titulu a registraci
  • Originální obchodní/nákupní faktura
  • Řidičský průkaz
  • Nákladní listina (BOL)
  • Mezinárodní pojistná smlouva 

Předpisy pro dovoz vozidel

  • Je důležité, aby odesílatel byl na Madagaskaru přítomen před příjezdem vozidla.
  • Povolena jsou pouze vozidla s LHD