Omezení roku

  • Žádné věkové omezení

Požadované dokumenty

  • Obchodní faktura
  • Deklarace celních hodnot
  • Listina přistání 
  • Pojištění nákladu
  • Seznam balení
  • Jednotný administrativní dokument (SAD)

Předpisy pro dovoz vozidel

  • Více než 5 let stará vozidla budou vysoce zdaněna
  • Potenciální dovozce by měl být také připraven ověřit maloobchodní náklady. V opačném případě celní úředníci náklady vyhodnotí sami na základě informací o cenách vedených ruskými celními orgány.