Omezení roku 

 • Max. 7 let starý (auta a dodávky)
 • Max. 10 let starý (Truck $ Bus)
 • Max. 15 let starý (vybavení)

Požadované dokumenty

 • Originální název vozidla.
 • Pojištění.
 • Exportní certifikát.
 • Formulář žádosti o proclení ománských cel.
 • Doklad o absolvované technické prohlídce.
 • Dovozní povolení vydané ománským ministerstvem obchodu a průmyslu.

Předpisy pro dovoz vozidel

 • Zástupce odesílatele musí požádat o povolení ministerstva obchodu pro dovoz vozidla; po obdržení musí odesílatel získat pojištění nejméně 24 hodin před příjezdem vozidla do Maskatu. Tyto dokumenty spolu s autorizačním dopisem a certifikátem bez námitek (NOC) od zaměstnavatele musí být uloženy u celních úřadů.
 • Jakmile je celní řízení dokončeno, celní úřad vydá zelený formulář, který bude odesílatel muset předložit královské ománské policii k registraci vozidla. Kancelář spisovatele se nebude podílet na procesu registrace vozidla.
 • U dovozu ze země GCC je vozidlům povolen bezcelní vstup, pokud je vozidlo registrováno v zemi původu a není starší než 2 roky před dovozem. Statistická zpráva celních orgánů ze země původu musí prokázat, že clo bylo zaplaceno za předchozí zásilku. Původní statistická zpráva musí být podána u celní správy v Ománu.