Omezení roku 

 • Žádné věkové omezení

Požadované dokumenty

 • Původní nákladní list, který musí uvádět čísla podvozku a motoru, objemovou kapacitu, rok výroby, značku a model.
 • Smlouva o dovozu
 • Nákladní manifest
 • Řidičský průkaz a osvědčení o pojištění
 • Přepravní faktura
 • Originální obchodní/nákupní faktura
 • Účtenka
 • Licence pro dovoz
 • Stav kontroly kvality zboží
 • Seznam balení
 • Osvědčení o původu Potvrzení o zaplacení souvisejících cel a daní

Předpisy pro dovoz vozidel

 • Mongolsko jako země s levostranným řízením umožňuje dovoz vozidla s pravostranným řízením s platnou dovozní licencí.