Omezení roku 

 • Žádné věkové omezení

Požadované dokumenty

 • Kupní smlouva vozidla nebo originální dokumentace
 • Plná moc k autorizaci stěhování
 • Kopie pasu nebo dlouhodobého víza
 • Název vozidla a technická příručka
 • Vozidlo bude muset projít kontrolou
 • Automobil musí být starší než 6 měsíců, ale mladší než 10 let
 • Potvrzení o zaměstnání
 • Proforma faktura
 • Nákladní list

Předpisy pro dovoz vozidel

 • Vozidla LHD jsou povolena