Přečtěte si prosím pozorně naše PODMÍNKY POUŽITÍ!

1.
POUŽITÁ SÍŤ AUTOMOBILOVÉ KOREA si vyhrazuje právo aktualizovat Podmínky použití (TOU) kdykoli bez předchozího upozornění.

 

2.
Vstupem na stránky nebo jejich používáním tímto souhlasíte s přijetím TOU stanoveného v této dohodě jako uživatel. Pokud jde o váš přístup nebo používání tohoto webu a jakékoli další upgrady, úpravy, doplnění nebo změny tohoto webu, budete vázáni TOU této smlouvy. Pokud nepřijmete všechny TOU této smlouvy, nepoužívejte prosím tento web.

 

3.
Žádný Uživatel se nesmí pokoušet získat neoprávněný přístup k jakýmkoli Službám, jiným účtům, počítačovým systémům nebo sítím připojeným k jakýmkoli POUŽITÁ SÍŤ AUTOMOBILOVÉ KOREA na server nebo na jakoukoli ze Služeb, hackováním, dolováním hesel nebo jinými prostředky.

 

4.
Funkce a služby na POUŽITÁ SÍŤ AUTOMOBILOVÉ KOREA stránky jsou poskytovány na principu „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“, a my se tímto výslovně zříkáme jakékoli záruky kromě záruk výslovně uvedených v tomto dokumentu, mimo jiné včetně záruk stavu, kvality, trvanlivosti, výkonu, přesnosti, spolehlivosti , obchodovatelnost nebo vhodnost pro určitý účel. Všechny takové záruky, prohlášení, podmínky, závazky a podmínky jsou tímto vyloučeny.

 

5.
Nesmíte kopírovat, reprodukovat, překompilovat, dekompilovat, rozebírat, zpětně analyzovat, distribuovat, publikovat, zobrazovat, provádět, upravovat, nahrávat a vytvářet z nich odvozená díla, přenášet je, komunikovat nebo jakýmkoli jiným způsobem využívat jakoukoli část informací nebo materiálu získané prostřednictvím Webové stránky a/nebo materiálu Webové stránky.

 

6.
POUŽITÁ SÍŤ AUTOMOBILOVÉ KOREA nemá žádnou povinnost monitorovat komunikační služby (služby mohou obsahovat e-mailové služby, informační bulletin, sdělit to vašemu příteli a/nebo jiné zprávy nebo komunikační prostředky navržené tak, aby vám umožnily komunikovat s námi nebo s ostatními). Nicméně, POUŽITÁ SÍŤ AUTOMOBILOVÉ KOREA si vyhrazuje právo kontrolovat materiály zaslané do komunikačních služeb a odstranit jakékoli materiály podle svého výhradního uvážení. POUŽITÁ SÍŤ AUTOMOBILOVÉ KOREA si vyhrazuje právo kdykoli, bez upozornění, z jakéhokoli důvodu ukončit váš přístup k jakékoli nebo ke všem komunikačním službám.

 

7.
Tato dohoda se bude řídit právem jurisdikce Jižní Koreje pouze bez ohledu na její kolizní ustanovení.

Omezení odpovědnosti

1.
POUŽITÁ SÍŤ AUTOMOBILOVÉ KOREA neručí za platnost, přesnost, správnost, spolehlivost, kvalitu, stabilitu a/nebo jiné problémy s informacemi, produkty a službami poskytovanými kromě záruky výslovně uvedené v tomto dokumentu. Doporučujeme vám, abyste se před nákupem spojili s naším prodejním oddělením, abyste získali více informací o naší záruce (pokud existuje).

 

2.
POUŽITÁ SÍŤ AUTOMOBILOVÉ KOREA neodpovídá za zpoždění při přepravě zakoupené/objednané jednotky. Ale vždy vám pomůžeme vyřešit jakýkoli problém, pokud je pod naší kontrolou.

 

3.
Zákazníci nesou výhradní odpovědnost za veškeré podmínky transakcí prováděných na těchto stránkách, prostřednictvím nich nebo v důsledku jejich používání, včetně, mimo jiné, podmínek týkajících se platby, vrácení, záruky, dopravy, pojištění, poplatků, daní, titulu , licence, pokuty, povolení, manipulace, přeprava a skladování.

 

4.
Za žádných okolností nesmí POUŽITÁ SÍŤ AUTOMOBILOVÉ KOREA nést odpovědnost za zpoždění nebo selhání nebo narušení dodávaného obsahu nebo služeb vyplývající přímo nebo nepřímo z přírodních, silových nebo příčin mimo jeho přiměřenou kontrolu, mimo jiné mimo jiné selhání internetu, počítačů, telekomunikací nebo jiných zařízení, elektrických výpadky napájení, stávky, pracovní spory, nepokoje, povstání, občanské nepokoje, nedostatek pracovních sil nebo materiálu, požáry, povodně, bouře, výbuchy, Boží skutky, válka, vládní akce, příkazy domácích nebo zahraničních soudů nebo tribunálů nebo neplnění povinností třetích stran

 

5.
POUŽITÁ SÍŤ AUTOMOBILOVÉ KOREA si vyhrazuje právo na zrušení jakéhokoli podvodu/neúplné objednávky bez předchozího písemného nebo ústního upozornění.

 

6.
Za žádných okolností POUŽITÁ SÍŤ AUTOMOBILOVÉ KOREA nezodpovídá za žádné vrácení peněz za jakýkoli nákup provedený kromě zde výslovně uvedené záruky.

Materiály poskytnuté/zveřejněné na https://www.uckauction.com/

1.
Při účasti na jakékoli službě nám můžete poskytnout informace o sobě a/nebo uvedených produktech a službách. Udělujete nám výhradní práva ke všem těmto informacím a všem informacím z nich odvozeným nebo generovaným ve všech stávajících nebo budoucích médiích. Tato práva zahrnují, ale nejsou omezena na právo zobrazovat vaše informace kdekoli, vyhledávat informace a v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů je přebalit a dále prodávat komukoli z jakéhokoli důvodu. Jak se používá v tomto odstavci, informace zahrnují, ale nejsou omezeny na data, text, fotografie, kresby, zvukové záznamy, zpětnou vazbu a jakékoli další informace nebo data zobrazená nebo prezentovaná v souvislosti s vašimi záznamy u nás.

 

2.
POUŽITÁ SÍŤ AUTOMOBILOVÉ KOREA si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakékoli informace jako POUŽITÁ SÍŤ AUTOMOBILOVÉ KOREA považuje za nezbytné ke splnění veškerých platných zákonů, nařízení, právních procesů nebo vládních požadavků nebo k úpravám, odmítnutí zveřejnění nebo k odstranění jakýchkoli informací nebo materiálů, zcela nebo zčásti, v POUŽITÁ SÍŤ AUTOMOBILOVÉ KOREAvýhradní uvážení. Viz prohlášení o ochraně osobních údajů týkající se shromažďování a používání vašich informací.

 

3.
Pokud jsou vámi poskytnuté informace při registraci nepravdivé POUŽITÁ SÍŤ AUTOMOBILOVÉ KOREA si vyhrazuje právo zrušit váš účet. Jakákoli práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

Rychlý přístup!

Nainstalujte si mobilní aplikaci
×